Hvad er en VVM-redegørelse?

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. En VVM-redegørelse udarbejdes for at afdække og vurdere, hvilke miljøpåvirkninger og konsekvenser man kan forvente i forbindelse med et anlægsprojekt. Det vurderes også, hvordan eventuelle negative påvirkninger på miljøet kan undgås eller begrænses mest muligt.    

VVM-høringen om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt (kyst-kyst) gennemføres af Transportministeriet og foregår fra den 28. juni 2013 til den 20. september 2013. Transportministeriet afholder offentligt møde den 29. august 2013 i Rødbyhavn.   

På denne hjemmeside finder du VVM-redegørelsen og samtlige dokumenter, der ligger som baggrundsrapporter for VVM-redegørelsen.

Afgørelser fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Afgørelse af 10. juni 2021

Støjforhold i anlægsfasen vedr. tunnelgravning og landopfyldning

 • Antal sider: 4
 • Størrelse: 0,13 MB
 • Sprog: Dansk

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse for supplerende miljøkonsekvensrapport om støj fra anlæg af den faste Femern Bælt-forbindelse

 • Antal sider: 5
 • Størrelse: 0,28 MB
 • Sprog: Dansk

Miljøkonsekvensrapporten

 • Antal sider: 53
 • Størrelse: 4,6 MB
 • Sprog: Dansk

Afgørelse af 4. marts 2020

Støjforhold østligt landområde, arealmæssig reduktion af arbejdshavn og ændret tidsplan for anlægsarbejdet

 • Antal sider: 7
 • Størrelse: 0,15 MB
 • Sprog: Dansk

Miljøkonsekvensrapporten

 • Antal sider: 37
 • Størrelse: 1,5 MB
 • Sprog: Dansk

Miljøvurdering - Arbejdshavn

 • Antal sider: 11
 • Størrelse: 0,3 MB
 • Sprog: Dansk

Miljøvurdering - Tidsplan

 • Antal sider: 56
 • Størrelse: 1 MB
 • Sprog: Dansk

Anlægslov

Anlægslov for Femern-projektet

Forslag til lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg. Fremsat den 25. februar 2015 af transportministeren (Magnus Heinicke).

 • Antal sider: 108
 • Størrelse: 1,16 MB
 • Sprog: Dansk

Høringsnotat

Høringsnotat til anlægsloven for den faste forbindelse under Femern Bælt

 • Antal sider: 27
 • Størrelse: 1,1 MB
 • Sprog: Dansk

Høringssvar

Høringssvar til anlægsloven for den faste forbindelse under Femern Bælt

 • Antal sider: 205
 • Størrelse: 10,6 MB
 • Sprog: Dansk

Lodsejerkort og servitutter

 • Antal sider: 49
 • Størrelse: 11,5 MB
 • Sprog: Dansk

Bekendtgørelse om forurening og gener i forbindelse med anlæg af Femern Bælt-tunnelen

 • Antal sider: 8
 • Størrelse: 0,32 MB
 • Sprog: Dansk

Bekendtgørelse om kompensation som følge af forurening og gener i forbindelse med anlæg af Femern Bælt-tunnelen

 • Antal sider: 5
 • Størrelse: 0,19 MB
 • Sprog: Dansk

Høringsnotat

Høringsnotat til Supplerende miljøkonsekvensrapporten for støjforhold i anlægsfasen vedr. tunnelgravning og landopfyldning

 • Antal sider: 2
 • Størrelse: 0,12 MB
 • Sprog: Dansk

Implementeringsredegørelse

Implementeringsredegørelsen

Offentlig høring af implementeringsredegørelse for Femern Bælt-projektet.

 • Antal sider: 278
 • Størrelse: 33,8 MB
 • Sprog: Dansk

Høringsnotat

Høringsnotat til Implementeringsredegørelsen for den faste forbindelse under Femern Bælt

 • Antal sider: 10
 • Størrelse: 0,27 MB
 • Sprog: Dansk

Høringssvar

Høringssvar til Implementeringsredegørelsen for den faste forbindelse under Femern Bælt

 • Antal sider: 36
 • Størrelse: 1,47 MB
 • Sprog: Dansk

Baggrundsrapporter til implementeringsredegørelsen

VVM-redegørelse (samlet udgave)

Her kan du finde den samlede udgave af VVM-redegørelsen. Vær opmærksom på at filen er på 175 MB.
Når du downloader filen, kan din internetforbindelse blive påvirket. Tjek også om du har nok kapacitet på din harddisk inden du starter med at downloade filen.

 • Antal sider: 1655
 • Størrelse: 175 MB
 • Sprog: Dansk

Miljøkortlægning

Det danske tilslutnings- og rampeanlæg for en fast Femern Bælt forbindelse – Miljøkortlægning

Baseline-undersøgelserne vedrørende Lolland omfatter de eksisterende forhold for landskab og jord, flora og fauna, kulturarv, vand, luft og klima, støj og vibrationer, befolkning og andre emner, der potentielt kan påvirkes af projektet i rampeområdet, produktionsfaciliteterne og landopfyldningsområderne.

COWI

 • Antal sider: 251
 • Størrelse: 58,7 MB
 • Sprog: Dansk

Miljøvurdering

Det danske tilslutnings- og rampeanlæg for en fast Femern Bælt forbindelse – Miljøvurdering

Vurdering af miljømæssige påvirkninger af Lollands landskab og jord, flora og fauna, kulturarv, vand, luft og klima, støj og vibrationer, befolkning og andre emner, der påvirkes af projektet. Inkorporerede afværge- og kompensationsforanstaltninger er beskrevet.

COWI

 • Antal sider: 530
 • Størrelse: 22,4 MB
 • Sprog: Dansk

Tillæg til VVM-redegørelse

Femern A/S har udarbejdet et VVM-tillæg, hvor de seneste projektændringer beskrives og vurderes i forhold til VVM-direktivet. VVM-tillægget giver mulighed for at høre offentligheden om det opdaterede projekt, inden det forventes vedtaget ved anlægslov.

Femern A/S, 2014

 • Antal sider: 106
 • Størrelse: 59,4 MB
 • Sprog: Dansk

Miljøvurdering – Etablering af Strandholm Sø

Doknr. 01-05-01_L014-rev001

Seacon, 2014

 • Antal sider: 21
 • Størrelse: 0,84 MB
 • Sprog: Dansk

Baseline

Seabed Chemistry of the Fehmarnbelt Area

Rapporten beskriver resultatet af sedimentprøvetagningen og den efterfølgende analyse for tungmetaller, organiske miljøgifte og næringsstoffer. Den potentielle frigivelse af næringsstoffer og miljøgifte samt iltforbrug på grund af uddybning beregnes og præsenteres.

FEMA

 • Antal sider: 76
 • Størrelse: 2,6 MB
 • Sprog: Engelsk

Fehmarnbelt Marine Mammal Studies - Measurement of underwater noise and vibrations induced by traffic in the Drodgen tunnel

FEMM

 • Antal sider: 16
 • Størrelse: 1,31 MB
 • Sprog: Engelsk

Foreløbing Natura 2000 vurdering for etablering af vandhul 4 og 5 samt lysåben natur område 3

Seacon

 • Antal sider: 10
 • Størrelse: 0,84 MB
 • Sprog: Engelsk

Bilag 1 - Implementeringsredegørelse, januar 2015

Femern A/S, 2015

 • Antal sider: 37
 • Størrelse: 2,56 MB
 • Sprog: Dansk

Background report

Fehmarnbelt Fixed Link - Screening Report for the Danish Natura 2000 sites

FEMO, 2015

 • Antal sider: 197
 • Størrelse: 7 MB
 • Sprog: Engelsk

Baggrundsrapport

Kumulative effekter og det samlede anlægsprojekt

Rambøll-Arup-TEC

 • Antal sider: 29
 • Størrelse: 1,30 MB
 • Sprog: Dansk

Baggrundsrapport

Miljøvurdering af tilslutningsanlæg med shunt

Rambøll-Arup-TEC

 • Antal sider: 9
 • Størrelse: 0,46 MB
 • Sprog: Dansk

VVM-tillæg

Tillæg til VVM-redegørelse

Femern A/S har udarbejdet et VVM-tillæg, hvor de seneste projektændringer beskrives og vurderes i forhold til VVM-direktivet. VVM-tillægget giver mulighed for at høre offentligheden om det opdaterede projekt, inden det forventes vedtaget ved anlægslov.

 • Antal sider: 106
 • Størrelse: 59,4 MB
 • Sprog: Dansk

Høringsnotat

Høringsnotat til VVM-tillægget for den faste forbindelse under Femern Bælt

 • Antal sider: 11
 • Størrelse: 0,25 MB
 • Sprog: Dansk

Høringssvar

Høringssvar til VVM-tillægget for den faste forbindelse under Femern Bælt

 • Antal sider: 45
 • Størrelse: 1,77 MB
 • Sprog: Dansk

Baggrundsrapporter til VVM-tillæg

Lolland: landopfyldningslaguner, vandkvalitet og gennemstrømning

Rapport nr. E2TR0030. Juni 2013.

FEMA-FEHY (2013).

 • Antal sider: 69
 • Størrelse: 4,4 MB
 • Sprog: Engelsk

Lolland: landopfyldningslaguner, gennemstrømning og vandkvalitet i forbindelse med nyt layout for pocket beach-lagunen og -kanalen.

Rapport nr. E2TR0045. Februar 2014.

FEMA-FEHY (2014)

 • Antal sider: 38
 • Størrelse: 2,4 MB
 • Sprog: Engelsk

Miljøscreening Færgevej

RAT

 • Antal sider: 11
 • Størrelse: 0,67 MB
 • Sprog: Dansk

Miljøscreening Færgevej øst

RAT

 • Antal sider: 11
 • Størrelse: 0,6 MB
 • Sprog: Dansk

Miljøscreening Færgevej vest

RAT

 • Antal sider: 17
 • Størrelse: 1,34 MB
 • Sprog: Dansk

Miljøscreening Forlagt Færgevej

RAT

 • Antal sider: 12
 • Størrelse: 0,9 MB
 • Sprog: Dansk

Miljøscreening Forlagt Strandholmsvej

RAT

 • Antal sider: 11
 • Størrelse: 0,6 MB
 • Sprog: Dansk

Miljøscreening Gl. Badevej

RAT

 • Antal sider: 13
 • Størrelse: 1,05 MB
 • Sprog: Dansk

Miljøscreening Indkvarteringsmuligheder

Mette West-Petersen og Ole Michaelsen, konsulenter for Femern A/S

 • Antal sider: 8
 • Størrelse: 0,56 MB
 • Sprog: Dansk

Miljøscreening Kontorfaciliteter

RAT

 • Antal sider: 7
 • Størrelse: 0,5 MB
 • Sprog: Dansk

Miljøscreening Ledningskorridor nord

RAT

 • Antal sider: 10
 • Størrelse: 0,39 MB
 • Sprog: Dansk

Miljøscreening Ledningskorridor syd

RAT

 • Antal sider: 11
 • Størrelse: 0,68 MB
 • Sprog: Dansk

Miljøscreening Nødrute

RAT

 • Antal sider: 11
 • Størrelse: 0,84 MB
 • Sprog: Dansk

Miljøscreening Pumpestation

RAT

 • Antal sider: 12
 • Størrelse: 0,55 MB
 • Sprog: Dansk

Miljøscreening Supplerende hovedvandforsyningsledning

RAT

 • Antal sider: 10
 • Størrelse: 0,78 MB
 • Sprog: Dansk

Miljøscreening Udstillingscenter

FEIA c/o Seacon

 • Antal sider: 15
 • Størrelse: 1,55 MB
 • Sprog: Dansk

Etablering af faunapassager og konsekvenser for naturinteresser

Doknr. 01-05-01_L017-rev001

Seacon, 2014

 • Antal sider: 2
 • Størrelse: 0,48 MB
 • Sprog: Dansk

Miljøvurdering - Ændring af vejforløb og konsekvenser for naturinteresser

Doknr. 01-05-01_L015-rev001

Seacon, 2014

 • Antal sider: 6
 • Størrelse: 0,9 MB
 • Sprog: Dansk

Miljøvurdering – Etablering af Strandholm Sø

Doknr. 01-05-01_L014-rev001

Seacon, 2014

 • Antal sider: 21
 • Størrelse: 0,84 MB
 • Sprog: Dansk

Miljøvurdering af adgangsveje og parkeringspladser på landområde vest

Doknr. 01-05-01_L019-rev001

Seacon, 2014

 • Antal sider: 17
 • Størrelse: 1,96 MB
 • Sprog: Dansk

Miljøvurdering af lynfangere ved transformatorstation øst for linjeføringen

Doknr. 01-05-01_L020-rev001

Seacon, 2014

 • Antal sider: 6
 • Størrelse: 0,92 MB
 • Sprog: Dansk

Miljøvurdering for anlæg af pumpestation

Doknr. 01-05-01_L018-rev001

Seacon, 2014

 • Antal sider: 4
 • Størrelse: 0,3 MB
 • Sprog: Dansk

Miljøvurdering: Udvidelse af regnvandsbassiner og konsekvenser for naturinteresser

Dok. nr. 01-05-01_L021-rev001

Seacon, 2014

 • Antal sider: 3
 • Størrelse: 0,54 MB
 • Sprog: Dansk

Miljøvurdering for etablering af depotplads og udvidelse af arbejdsplads øst for Gl. Badevej

Dok. nr. 01-05-03-L009-rev0

FEIA c/o Seacon

 • Antal sider: 13
 • Størrelse: 1,67 MB
 • Sprog: Dansk

Sammenfattende rapport

Rapporten er et ikke-teknisk resumé af VVM-redegørelsen og indeholder en sammenfattende beskrivelse af anlægsprojektet. Herunder de forventede påvirkninger på miljøet.

 • Antal sider: 192
 • Størrelse: 74,5 MB
 • Sprog: Dansk

VVM-redegørelse

VVM-redegørelsen beskriver alle relevante miljøforhold og vurderer, hvordan eventuelle negative påvirkninger på miljøet kan undgås eller begrænses mest muligt. Redegørelsen udgør grundlaget for en offentlig høring i Danmark.

Kapitel 1: Indledning

Her beskrives baggrunden for Femern Bælt-forbindelsen, traktaten der danner baggrund for projektet samt godkendelsesprocessen i Danmark og Tyskland. Kapitlet afsluttes med en læsevejledning.

 • Antal sider: 18
 • Størrelse: 0.9 MB
 • Sprog: Dansk

Kapitel 2: Lovgrundlag

Her beskrives de love og regler, der danner baggrund for gennemførelsen af projektet.

 • Antal sider: 5
 • Størrelse: 0.1 MB
 • Sprog: Dansk

Kapitel 3: Trafik og trafiksikkerhed

Her beskrives trafikprognosen til brug for henholdsvis miljøvurdering og finansielle beregninger samt en analyse af trafiksikkerheden på Femern Bælt-forbindelsens motorvej.

 • Antal sider: 21
 • Størrelse: 1.7 MB
 • Sprog: Dansk

Kapitel 4: Sænketunnel – Beskrivelse af den tekniske løsning

Her beskrives tunnelens design, linjeføring, permanente anlæg på land, nye landområder samt midlertidige anlæg og anlægsarbejder.

 • Antal sider: 78
 • Størrelse: 7.4 MB
 • Sprog: Dansk

Kapitel 5: Alternative løsninger

Her beskrives først 0-alternativet, dvs. en situation uden en fast forbindelse, derefter de alternative løsninger for projektet for en sænketunnel og endelig andre undersøgte tekniske løsninger, dvs. skråstagsbro, boret tunnel og hængebro.

 • Antal sider: 73
 • Størrelse: 5.6 MB
 • Sprog: Dansk

Kapitel 6: Arealbehov og ekspropriation

Her beskrives projektets midlertidige og permanente arealbehov på Lolland, Fehmarn og det marine område.

 • Antal sider: 15
 • Størrelse: 0.9 MB
 • Sprog: Dansk

Kapitel 7: Anlægsøkonomi

Her beskrives projektets økonomi. Herunder et overslag over de forventede anlægsinvesteringer, drift- og vedligeholdelsesomkostninger, reinvestering samt den forventede tilbagebetalingstid.

 • Antal sider: 4
 • Størrelse: 0.08 MB
 • Sprog: Dansk

Kapitel 8: Sejladsforhold

Her beskrives de nuværende forhold for skibstrafikken i Femern Bælt. Herunder projektets forventede påvirkninger af sejladsforholdene i Femern Bælt samt de deraf afledte miljømæssige virkninger.

 • Antal sider: 10
 • Størrelse: 0.6 MB
 • Sprog: Dansk

Kapitel 9: Metode til vurderingen af virkninger på miljøet

Her beskrives den anvendte fremgangsmåde i miljøvurderingen, og der redegøres for de overordnede rammer for miljøkonsekvensvurderingerne.

 • Antal sider: 17
 • Størrelse: 0.5 MB
 • Sprog: Dansk

Kapitel 10: Eksisterende miljømæssige forhold

Her beskrives de eksisterende forhold, som projektet potentielt kan påvirke på Lolland, Fehmarn og det marine område under anlæg og drift.

 • Antal sider: 388
 • Størrelse: 34 MB
 • Sprog: Dansk

Kapitel 11: Miljøvurdering af sænketunnel

Her beskrives indledningen til miljøvurderingen. Herunder hvilke forhold miljøvurderingen omfatter og beskrivelse af datagrundlaget.

 • Antal sider: 6
 • Størrelse: 0.1 MB
 • Sprog: Dansk

Kapitel 12: Miljøvurdering – Det marine område

Her beskrives, hvordan projektet potentielt kan påvirke det marine område og omfanget af miljøpåvirkningen vurderes.

 • Antal sider: 288
 • Størrelse: 13.9 MB
 • Sprog: Dansk

Kapitel 13: Miljøvurdering – Lolland

Her beskrives, hvordan projektet potentielt kan påvirke området ved Rødbyhavn og omfanget af miljøpåvirkningen vurderes.

 • Antal sider: 109
 • Størrelse: 11.5 MB
 • Sprog: Dansk

Kapitel 14: Miljøvurdering – Fehmarn

Her beskrives, hvordan projektet potentielt kan påvirke området på Fehmarn og omfanget af miljøpåvirkningen vurderes.

 • Antal sider: 72
 • Størrelse: 7.4 MB
 • Sprog: Dansk

Kapitel 15: Råstoffer og affald

Her beskrives miljøeffekten af projektets råstofforbrug og bortskaffelsen af affald fra anlæg og drift af forbindelsen.

 • Antal sider: 8
 • Størrelse: 0.1 MB
 • Sprog: Dansk

Kapitel 16: Miljømæssige afledte socioøkonomiske effekter

Her beskrives de afledte socioøkonomiske effekter som følge af projektets miljøpåvirkninger.

 • Antal sider: 9
 • Størrelse: 0.1 MB
 • Sprog: Dansk

Kapitel 17: Natura 2000

Her beskrives og vurderes projektets mulige påvirkning på Natura 2000-områder.

 • Antal sider: 142
 • Størrelse: 5.4 MB
 • Sprog: Dansk

Kapitel 18: Bilag IV-arter

Her beskrives projektets mulige påvirkning af habitatdirektivets bilag IV-arter. Arterne præsenteres samlet i dette kapitel, da de nyder særlig beskyttelse i hele projektområdet.

 • Antal sider: 18
 • Størrelse: 1.3 MB
 • Sprog: Dansk

Kapitel 19: Klimapåvirkninger og klimaændringer

Her beskrives udledningen af drivhusgasser som følge af projektets anlæg og drift. Derudover beskrives det, om de forventede klimaændringer giver anledning til at nuancere projektets virkninger på miljøet

 • Antal sider: 18
 • Størrelse: 0.2 MB
 • Sprog: Dansk

Kapitel 20: Kumulative påvirkninger

Her beskrives projektets sandsynlige og væsentlige kumulative påvirkninger på miljøet i samspil med andre planlagte projekter.

 • Antal sider: 21
 • Størrelse: 1.3 MB
 • Sprog: Dansk

Kapitel 21: Konsekvensvurdering i forhold til vandrammedirektivet

Her beskrives potentielle virkninger, som projektet kan have på opfyldelse af vandplanernes målsætninger

 • Antal sider: 21
 • Størrelse: 1 MB
 • Sprog: Dansk

Kapitel 22: Konsekvensvurdering i forhold til Danmarks havstrategi

Her beskrives projektet i forhold til havstrategiens miljømål.

 • Antal sider: 23
 • Størrelse: 0.8 MB
 • Sprog: Dansk

Kapitel 23: Afvikling

Her beskrives virkningerne på miljøet ved afviklingen af projektet.

 • Antal sider: 4
 • Størrelse: 31 MB
 • Sprog: Dansk

Kapitel 24: Sandindvinding på Krigers Flak – Råstofkortlægning og VVM

Her beskrives råstofkortlægning. Kapitlet indeholder en VVM-redegørelse af sandindvinding på Kriegers Flak.

 • Antal sider: 47
 • Størrelse: 2.5 MB
 • Sprog: Dansk

Kapitel 25: Sandindvinding på Rønne Banke – Råstofkortlægning og VVM

Her beskrives råstofkortlægning. Kapitlet indeholder en VVM-redegørelse af sandindvinding på Rønne Banke.

 • Antal sider: 47
 • Størrelse: 2.4 MB
 • Sprog: Dansk

Kapitel 26: Vandindvinding til projektformål

Her beskrives muligheden for at dække vandforbruget til projektet ved indvinding af grundvand. Kapitlet indeholder en VVM-redegørelse af vandindvinding i to områder på Lolland.

 • Antal sider: 74
 • Størrelse: 9.4 MB
 • Sprog: Dansk

Kapitel 27: Grænseoverskridende påvirkninger

Her beskrives vurderingen af potentielle grænseoverskridende virkninger på tværs af grænserne mellem Danmark og Tyskland (hjemlandene) og mellem hjemlandene og tredjepartslandene.

 • Antal sider: 31
 • Størrelse: 0.5 MB
 • Sprog: Dansk

Kapitel 28: Kontrol- og overvågningsprogram

Her beskrives rammerne og principperne for et kontrol- og overvågningsprogram. Herunder hvordan et sådant program kan organiseres, udføres og rapporteres samt hvilke fokusområder, der kan være relevante.

 • Antal sider: 5
 • Størrelse: 0.1 MB
 • Sprog: Dansk

Kapitel 29: Eventuelle mangler

Her beskrives mulig manglende viden, som kan have betydning for den udarbejdede VVM-redegørelse.

 • Antal sider: 6
 • Størrelse: 0.1 MB
 • Sprog: Dansk

Kapitel 30: Involverede parter og institutioner

Her fremgår en oversigt over Femern A/S’ rådgivere, samt involverede myndigheder og forskningsinstitutioner.

 • Antal sider: 6
 • Størrelse: 0.1 MB
 • Sprog: Dansk

Kapitel 31: Ordliste

 • Antal sider: 7
 • Størrelse: 0.1 MB
 • Sprog: Dansk

Kapitel 32: Referenceliste

 • Antal sider: 18
 • Størrelse: 0.2 MB
 • Sprog: Dansk

VVM-redegørelse (samlet udgave)

Her kan du finde den samlede udgave af VVM-redegørelsen. Vær opmærksom på at filen er på 175 MB.
Når du downloader filen, kan din internetforbindelse blive påvirket. Tjek også om du har nok kapacitet på din harddisk inden du starter med at downloade filen.

 • Antal sider: 1655
 • Størrelse: 175 MB
 • Sprog: Dansk

Visualiseringsbilag

Visualiseringsbilaget viser illustrationer af , hvordan området omkring henholdsvis Rødbyhavn og Puttgarden forventes at ændre sig under og efter anlæg af Femern Bælt-forbindelsen, herunder nye landområder.

 • Antal sider: 76
 • Størrelse: 91 MB
 • Sprog: Dansk

Høringsnotat

Høringsnotat til VVM-redegørelse for den faste forbindelse over Femern Bælt

 • Antal sider: 51
 • Størrelse: 1,36 MB
 • Sprog: Dansk

Høringssvar

Høringssvar til VVM-redegørelsen for den faste forbindelse over Femern Bælt

 • Antal sider: 143
 • Størrelse: 7,43 MB
 • Sprog: Dansk

Rapport om grænseoverskridende påvirkninger

Rapporten beskriver de grænseoverskridende påvirkninger fra kyst-kyst projektet. Rapporten er udarbejdet til brug for høringen af Østersølandende og Norge i henhold til Espoo-konventionen.

 • Antal sider: 366
 • Størrelse: 20.1 MB
 • Sprog: Engelsk

Transboundary Environmental Impact Assessment (Summary)

 • Antal sider: 62
 • Størrelse: 14 MB
 • Sprog: Engelsk

Grenzübergreifende Umweltverträglichkeitsprüfung (Zusammenfassung)

 • Antal sider: 62
 • Størrelse: 7.7 MB
 • Sprog: Tysk

VALTIOIDEN RAJAT YLITTÄVIEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI (Yhteenveto)

 • Antal sider: 62
 • Størrelse: 7.7 MB
 • Sprog: Finsk

TRANSGRANICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA RODOWISKO (Raport podsumowujący)

 • Antal sider: 62
 • Størrelse: 7.7 MB
 • Sprog: Polsk

GRÄNSÖVERSKRIDANDE MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (Sammanfattning)

 • Antal sider: 62
 • Størrelse: 7.7 MB
 • Sprog: Svensk

Baggrundsrapporter til VVM-redegørelse

VVM'en er baseret på tre slags rapporter skrevet af uvildige miljøeksperter:
1. Baseline rapporter (beskrivelse af de eksisterende miljøforhold)
2. Impact Assessment rapporter (vurdering af virkningerne af den faste forbindelse)
3. Andre rapporter (f.eks. arkæologiske undersøgelser, sandindvinding m.v.).

Baseline og Impact Assessment rapporterne omhandler følgende seks emner:
1. Havets hydrografiske forhold, havbunds- og kystmorfologi (FEHY-konsortiet)
2. Havbiologi – plankton, bentisk flora og fauna (FEMA-konsortiet)
3. Fisk og fiskeri (FeBEC-konsortiet)
4. Fugle (FEBI-konsortiet)
5. Havpattedyr (FEMM-konsortiet)
6. Området for det danske tilslutningsanlæg på Lolland (COWI)

Baseline

Hydrography, Water Quality and Plankton of the Baltic Sea

Rapporten beskriver hydrografien (strømme, saltholdighed og tempe-ratur samt lagdeling) og forholdene for næringsstoffer, ilt og plankton i Østersøen. De fysiske og biogeokemiske forhold er vigtige for en vurdering af virkninger fra den faste forbindelse.

FEHY

 • Antal sider: 210
 • Størrelse: 10.7 MB
 • Sprog: Engelsk

Impact Assesment

Baltic Sea Hydrography, Water Quality and Plankton

De primære påvirkninger er midlertidige og permanente anlæg (fx arbejdshavne, adgangskanaler, landopfyldninger og broanlæg) og den potentielle indstilling af færgeoverfarten. Graden af forringelse i Østersøen øst for de danske bælter er blevet vurderet.

FEHY

 • Antal sider: 123
 • Størrelse: 7 MB
 • Sprog: Engelsk

Baseline

Hydrography of the Fehmarnbelt Area

Rapporten er baseret på omfattende overvågning af hydrografi og fysiske parametre fra en række faste overvågningsstationer og regelmæssige undersøgelser i Femern Bælt-området. Derudover er der foretaget og valideret oceanografiske 3D-simuleringer af gennemstrøm-ning og lagdeling (afhængig af saltholdighed og temperatur).

FEHY

 • Antal sider: 230
 • Størrelse: 25.9 MB
 • Sprog: Engelsk

Impact Assessment

Hydrography of Fehmarnbelt Area

De to primære påvirkninger af den lokale hydrografi er midlertidige og permanente anlæg, fx arbejdshavne, adgangskanaler, tunnelrende, landopfyldninger og broanlæg. Graden af forringelse er analyseret ved hjælp af oceanografiske 3D-modeller.

FEHY

 • Antal sider: 117
 • Størrelse: 6.9 MB
 • Sprog: Engelsk

Baseline

Water Quality and Plankton of the Fehmarnbelt Area

De nuværende forhold for vandkvalitet, plankton og gopler i Femern Bælt-området er beskrevet på baggrund af hyppige prøveudtagninger samt historiske data og modellering af pelagisk biologi. Derudover vurderes den nuværende kvalitet af badevandet.

FEMA/FEHY

 • Antal sider: 211
 • Størrelse: 9.2 MB
 • Sprog: Engelsk

Impact Assessment

Water Quality and Plankton of the Fehmarnbelt Area

Permanente påvirkninger omfatter ændringer i hydrografien og øget forekomst af hårde substrater. Kun suspenderet sediment vurderes at have betydning for vandkvaliteten. Virkninger på plankton anses for betydningsløse eller ikke-eksisterende.

FEMA/FEHY

 • Antal sider: 205
 • Størrelse: 7.9 MB
 • Sprog: Engelsk

Baseline

Suspended sediment

Rapporten er baseret på omfattende turbiditetsmålinger af vandets klarhed, der er foretaget som løbende tidsserier på tre faste hovedstationer og 10 kystnære stationer, herunder Rødsand Lagune.

FEHY

 • Antal sider: 85
 • Størrelse: 7.9 MB
 • Sprog: Engelsk

Suspended sediment Appendix I

BILAG A-B-E-F-G-H-L

FEHY

 • Antal sider: 457
 • Størrelse: 102 MB
 • Sprog: Engelsk

Suspended sediment Appendix II

BILAG C-D-I-J-K-M-N

FEHY (Projectdirector: Ian Sehested Hansen, DHI)

 • Antal sider: 81
 • Størrelse: 11.7 MB
 • Sprog: Engelsk

Impact Assessment

Sediment Spill during Construction of the Fehmarnbelt Fixed Link

En af de primære projektpåvirkninger er sedimentspild fra uddybnings- og landopfyldningsarbejder. Et realistisk uddybnings- og spildscenarie er vurderet for projektalternativerne. Resultatet bruges som påvirkninger i andre dele af VVM.

FEHY

 • Antal sider: 160
 • Størrelse: 10.7 MB
 • Sprog: Engelsk

Sediment Spill during Construction of the Fehmarnbelt Fixed Link Appendix I

BILAG A-B-F-G-H-I-J-K-L-M

FEHY

 • Antal sider: 97
 • Størrelse: 11.9 MB
 • Sprog: Engelsk

Sediment Spill during Construction of the Fehmarnbelt Fixed Link Appendix II

BILAG C-D-E-N-O-P

FEHY

 • Antal sider: 98
 • Størrelse: 2.54 MB
 • Sprog: Engelsk

Baseline

Seabed Morphology of the Fehmarnbelt Area

Der blev fundet tre primære bundformer på havbunden af Femern Bælt: Sandbølger, halvmåneformede bundformer og andre aktive bundformer. Kortlægningen af bundformerne var baseret på en detal-jeret multibeam ekkolodning af dybdemålingen i Femern Bælt.

FEHY

 • Antal sider: 129
 • Størrelse: 11.7 MB
 • Sprog: Engelsk

Seabed Morphology of the Fehmarnbelt Area Appendix A

BILAG A

FEHY

 • Antal sider: 22
 • Størrelse: 21.4 MB
 • Sprog: Engelsk

Impact Assessment

Seabed Morphology of the Fehmarnbelt Area

De primære projektpåvirkninger er fjernelse af bundformer og havbund i forbindelse med uddybningsarbejde, anlæg (landopfyldninger, beskyttelsesrev og arbejdshavne), adgangskanaler til produktionsanlægget på Lolland og aflejring af spild fra uddybninger. Virkningssimuleringer viser, at havbunden er dynamisk, og at sedimentspild karakteriseres som midlertidig forringelse.

FEHY

 • Antal sider: 152
 • Størrelse: 9.3 MB
 • Sprog: Engelsk

Baseline

Seabed Chemistry of the Fehmarnbelt Area

Rapporten beskriver resultatet af sedimentprøvetagningen og den efterfølgende analyse for tungmetaller, organiske miljøgifte og næringsstoffer. Den potentielle frigivelse af næringsstoffer og miljøgifte samt iltforbrug på grund af uddybning beregnes og præsenteres.

FEMA

 • Antal sider: 76
 • Størrelse: 2.6 MB
 • Sprog: Engelsk

Baseline

Coastal Morphology along Fehmarn and Lolland

En detaljeret analyse baseret på geologiske oplysninger, historiske kort, bathymetriske undersøgelser, datamængde for vedligeholdelsesuddybning i og ved havnene i Puttgarden og Rødby, bølgemålinger og numeriske modelleringsværktøjer.

FEHY

 • Antal sider: 227
 • Størrelse: 22.2 MB
 • Sprog: Engelsk

Coastal Morphology along Fehmarn and Lolland

BILAG A-H

FEHY

 • Antal sider: 77
 • Størrelse: 16.5 MB
 • Sprog: Engelsk

Impact Assessment

Coastal Morphology along Fehmarn and Lolland

Projektalternativernes primære påvirkninger på kystmorfologien for Lolland og Femern er de permanente anlæg (landopfyldninger og beskyttelsesrev). Forventede virkninger er primært øget erosion og aflejring langs strande og ubeskyttede strækninger af kystlinjen på Lolland.

FEHY

 • Antal sider: 241
 • Størrelse: 18 MB
 • Sprog: Engelsk

Baseline

Benthic Flora of the Fehmarnbelt Area

På baggrund af omfattende feltundersøgelser blev biologiske parametre som vegetationsdække, biomasse og artsrigdom fastlagt. Otte bundvegetationssamfund blev identificeret og kortlagt i Femern Bælt-området.

FEMA

 • Antal sider: 157
 • Størrelse: 9.4 MB
 • Sprog: Engelsk

Benthic Flora of the Fehmarnbelt Area

BILAG

FEMA

 • Antal sider: 97
 • Størrelse: 4.7 MB
 • Sprog: Engelsk

Impact Assessment

Benthic Flora of the Fehmarnbelt Area

Rapporten indeholder en grundig vurdering af konsekvenserne for bundfloraen af en fast forbindelse over Femern Bælt. En analyse af de mulige konsekvenser identificerede ti potentielle påvirkninger. De samfund, som forventes at blive mest påvirket af anlæggelsen af en fast forbindelse, er Furcellaria-samfundet efterfulgt af bændeltangsamfundet.

FEMA

 • Antal sider: 298
 • Størrelse: 11.8 MB
 • Sprog: Engelsk

Baseline

Benthic Fauna of the Fehmarnbelt Area

Efter omfattende overvågning og prøvetagning ved 327 forskellige prøvetagningsstationer er de biologiske parametre, såsom bestand, biomasse, artsrigdom og samfundsstruktur, blevet fastlagt. Der er lagt særlig vægt på blåmuslinger på grund af deres afgørende rolle for fødenettet i kystområdet.

FEMA

 • Antal sider: 189
 • Størrelse: 10.2 MB
 • Sprog: Engelsk

Benthic Fauna of the Fehmarnbelt Area

BILAG

FEMA

 • Antal sider: 76
 • Størrelse: 3.7 MB
 • Sprog: Engelsk

Impact Assessment

Benthic Fauna of the Fehmarnbelt Area

Rapporten indeholder en grundig vurdering af konsekvenserne for bundfaunaen af en fast forbindelse. En analyse af de mulige konsekvenser identificerede ni påvirkninger. Resultatet af miljøvurderingen viste, at ingen af konsekvenserne af projektalternativerne blev vurderet til at have væsentlig betydning for bundfaunaen.

FEMA

 • Antal sider: 180
 • Størrelse: 6.5 MB
 • Sprog: Engelsk

Baseline

Benthic Habitat Mapping of the Fehmarnbelt Area

Rapporten indeholder en basisundersøgelse af omfang og udbredelse af bundhabitater i Femern Bælt-området. Havbundssubstrater og fysiske habitater blev kortlagt i hele Femern Bælt-området. I alt blev der kortlagt 62 bundhabitater.

FEMA

 • Antal sider: 156
 • Størrelse: 3.6 MB
 • Sprog: Engelsk

Baseline

Fish Ecology in Fehmarnbelt

Undersøgelsen af fiskeøkologien omfattede et program til opsamling af fiskeæg og -larver samt månedlige prøvetagninger, hydroakustiske undersøgelser og mærkningseksperimenter på vandrende blankål og gydende torsk. I alt blev der registreret 69 forskellige fiskearter under kortlægningen af fiskesamfundene i Femern Bælt-området.

FeBEC

 • Antal sider: 308
 • Størrelse: 20.9 MB
 • Sprog: Engelsk

Impact Assessment

Fish Ecology in Fehmarnbelt

De primære påvirkninger af fisk er landopfyldning på havbunden, de hydrologiske forhold, sedimentspild, støj/vibrationer og indirekte påvirkninger på grund af ændring/forringelse af fiskehabitater. Konsekvenserne af anlæggelsen af broen og tunnelen er mindre eller middelstore. For driftsfasen er de med én undtagelse mindre. Konsekvenserne af broens fodaftryk er 'store' for fire arter. For tunnelen påvirkes én art meget.

FeBEC

 • Antal sider: 256
 • Størrelse: 11.9 MB
 • Sprog: Engelsk

Baseline

Commercial Fisheries in Fehmarnbelt

Rapporten analyserer mange forskellige kilder vedr. erhvervsfiskeri, fx statistik for fiskekuttere og fiskeri samt interview med fiskere. Bundtrawlfiskeri udgør det største bidrag til fangstværdien. Hvad angår fangst fra garnfiskeri har torsk størst økonomisk betydning. Ål har også en betydelig værdi for bundgarnsfiskeri.

FeBEC

 • Antal sider: 269
 • Størrelse: 16.8 MB
 • Sprog: Engelsk

Impact Assessment

Commercial Fisheries in Fehmarnbelt

De primære påvirkninger af erhvervsfiskeriet er opfyldning af og anlæg på havbunden, sedimentspild, støj/vibrationer, hydrografiske forhold og andre påvirkninger, der muligvis kan medføre undvigeadfærd og tab af fiskehabitater. Alle forringelser er mindre, men omfanget af tab som følge af fodaftrykket/anlæg af projektalternativerne er 'meget stort' hvad angår bundgarnsfiskeri.

FeBEC

 • Antal sider: 183
 • Størrelse: 5.8 MB
 • Sprog: Engelsk

Baseline

Recreational Fisheries in Fehmarnbelt

Baseline-undersøgelserne vedrørende tysk og dansk lystfiskeri indeholder en beskrivelse af lystfiskeri ved kysten og på havet, benævnelse af fiskearter af primær interesse og deres fredningstider. Havørred, torsk, hornfisk og diverse fladfiskearter er arter af primær interesse.

FeBEC

 • Antal sider: 59
 • Størrelse: 6.1 MB
 • Sprog: Engelsk

Baseline

Bird Investigations in Fehmarnbelt

Undersøgelse af sæsonbestanden af fugle i Femern Bælt, deres fordeling i området og tilgængelige habitater samt de eksisterende påvirkninger ved hjælp af visuelle undersøgelser, radarundersøgelser og individuelle observationer.

FEBI

 • Antal sider: 97
 • Størrelse: 3.3 MB
 • Sprog: Engelsk

Impact Assessment

Birds of the Fehmarnbelt Area

Miljøvurderingen af fugle i havområder blev udført særskilt for så vidt angår de miljømæssige komponenter for ynglende/ikkeynglende vandfugle og trækfugle. For hver af disse blev følsomheden og omfanget af påvirkningen vurderet, og graden af forringelse blev estimeret.

FEBI

 • Antal sider: 550
 • Størrelse: 7.7 MB
 • Sprog: Engelsk

Birds of the Fehmarnbelt Area Appendix

BILAG I – KORT OVER PÅVIRKNINGER (IKKE YNGLENDE VANDFUGLE)

FEBI

 • Antal sider: 46
 • Størrelse: 5.5 MB
 • Sprog: Engelsk

Baseline

Waterbirds in Fehmarnbelt

Rapporten beskriver antal og fordeling af ynglende og ikke-ynglende vandfugle i Femern Bælt på baggrund af forskellige datakilder og undersøgelser. Den beskriver forekomst, benyttelse af habitater, adfærd og fødevalg i en del af deres årlige cyklus.

FEBI

 • Antal sider: 575
 • Størrelse: 24.6 MB
 • Sprog: Engelsk

Waterbirds in Fehmarnbelt Appendix I

Beskrivelse af oceanografiske variable, der anvendes i vandfugledataanalyser

FEBI

 • Antal sider: 27
 • Størrelse: 3.1 MB
 • Sprog: Engelsk

Waterbirds in Fehmarnbelt Appendix II Part I

Kort over lufttransektundersøgelser i 2008/2009

FEBI

 • Antal sider: 86
 • Størrelse: 20.3 MB
 • Sprog: Engelsk

Waterbirds in Fehmarnbelt Appendix II Part II

Kort over lufttransektundersøgelser i 2010

FEBI

 • Antal sider: 81
 • Størrelse: 15.9 MB
 • Sprog: Engelsk

Waterbirds in Fehmarnbelt Appendix II Part III

Skibsbaserede undersøgelser i 2008/2009

FEBI

 • Antal sider: 77
 • Størrelse: 13.8 MB
 • Sprog: Engelsk

Waterbirds in Fehmarnbelt Appendix II Part IV

Skibsbaserede undersøgelser i 2010

FEBI

 • Antal sider: 52
 • Størrelse: 9 MB
 • Sprog: Engelsk

Waterbirds in Fehmarnbelt Appendix III

Diagnostik af artsfordelingsmodeller

FEBI

 • Antal sider: 65
 • Størrelse: 6.7 MB
 • Sprog: Engelsk

Waterbirds in Fehmarnbelt Appendix IV

YNGLE- OG IKKEYNGLEOMRÅDER FOR VANDFUGLEBESTANDE, DER BENYTTER FEMERN BÆLT

FEBI

 • Antal sider: 70
 • Størrelse: 9.5 MB
 • Sprog: Engelsk

Waterbirds in Fehmarnbelt Appendix V

RÅDATA FOR FEBI-UNDERSØGELSER OG AFSTANDSRESULTATER

FEBI

 • Antal sider: 39
 • Størrelse: 1.2 MB
 • Sprog: Engelsk

Waterbirds in Fehmarnbelt Appendix VI

Følsomhedstestning af individ-baserede modeller (IBM) for ederfugle, der overvintrer i Femern Bælt

FEBI

 • Antal sider: 27
 • Størrelse: 1 MB
 • Sprog: Engelsk

Waterbirds in Fehmarnbelt Appendix VII

Evaluering af satellittelemetridata for havænder: Prøvestørrelse og re-præsentativitet

FEBI

 • Antal sider: 14
 • Størrelse: 1.3 MB
 • Sprog: Engelsk

Baseline

Bird Migration

Rapporten indeholder data for 230 fuglearter, der trækker gennem Femern Bælt. Der er foretaget vurderinger ved hjælp af en række observationsmetoder for forskellige artsgrupper med bestemte trækmønstre (træk over vand, over land, om dagen og om natten). Vigtige påvirkninger og konsekvenser vurderes.

FEBI

 • Antal sider: 361
 • Størrelse: 12.5 MB
 • Sprog: Engelsk

Bird Migration Appendix

Bilag

 • Antal sider: 387
 • Størrelse: 9.6 MB
 • Sprog: Engelsk

Baseline

Birds in land approach-areas on Lolland and Fehmarn

Rapporten undersøger landhabitater i nærheden af fremtidige områder med tilslutningsanlæg og deres betydning for ynglende og rastende fugle. Den analyserer artssammensætningen og tætheden af fugle i forhold til definerede habitattyper.

FEBI

 • Antal sider: 119
 • Størrelse: 8.2 MB
 • Sprog: Engelsk

Baseline

Bats of the Fehmarnbelt Area

Ved hjælp af forskellige kyst- og havbaserede undersøgelser (fx fartøjer med radar, personlige undersøgelser med detektorer og optagelse af flagermusklik) vurderes forekomsten af flagermus i Femern Bælt-området. Undersøgelsen viser, at nogle arter migrerer over Femern Bælt dog uden at bruge specifikke korridorer.

FEBI

 • Antal sider: 107
 • Størrelse: 2.7 MB
 • Sprog: Engelsk

Impact Assessment

Bats of the Fehmarnbelt Area

Rapporten vurderer den mulige påvirkning af flagermusenes migration i forbindelse med anlæg, drift og strukturer af en fast forbindelse. Tre af de registrerede flagermusarter blev vurderet grundigt for så vidt angår relevante påvirkninger, såsom forstyrrelser, kollisioner, barrierevirkninger og ændring af habitat.

FEBI

 • Antal sider: 73
 • Størrelse: 2.5 MB
 • Sprog: Engelsk

Baseline

Marine Mammals Studies

Fordelingen og bestanden af marsvin og sæler blev undersøgt i omfattende baseline-undersøgelser med brug af visuelle og akustiske metoder samt telemetridata. Femern Bælt-området kunne identificeres som et område med mellemstor betydning for marsvin hele året rundt og med underområder med høj og meget høj betydning om sommeren.

FEMM

 • Antal sider: 491
 • Størrelse: 22.7 MB
 • Sprog: Engelsk

Impact assessment

Marine Mammals Studies

Marsvin og sæler reagerer på påvirkninger såsom støj, tab og ændring af habitat, forurenende stoffer og barrierevirkninger fra anlæggelsen, driften og selve anlægget. Deres følsomhed vurderes ud fra støjmodeller samt undersøgelser af eksisterende broer og i forhold til deres adfærd over for andre kunstige anlæg i havet.

FEMM

 • Antal sider: 276
 • Størrelse: 14.5 MB
 • Sprog: Engelsk

Baseline

Det danske tilslutnings- og rampeanlæg for en fast Femern Bælt forbindelse – Miljøkortlægning

Baseline-undersøgelserne vedrørende Lolland omfatter de eksisterende forhold for landskab og jord, flora og fauna, kulturarv, vand, luft og klima, støj og vibrationer, befolkning og andre emner, der potentielt kan påvirkes af projektet i rampeområdet, produktionsfaciliteterne og landopfyldningsområderne.

COWI

 • Antal sider: 251
 • Størrelse: 58.7 MB
 • Sprog: Dansk

Impact Assessment

Det danske tilslutnings- og rampeanlæg for en fast Femern Bælt forbindelse – Miljøvurdering

Vurdering af miljømæssige påvirkninger af Lollands landskab og jord, flora og fauna, kulturarv, vand, luft og klima, støj og vibrationer, befolkning og andre emner, der påvirkes af projektet. Inkorporerede afværge- og kompensationsforanstaltninger er beskrevet.

COWI

 • Antal sider: 530
 • Størrelse: 22.4 MB
 • Sprog: Dansk

Andre rapporter

Environmental Impact Assessment (EIA) of Sand Extraction at Krieger’s Flak

Kriegers Flak – der ligger i Østersøen, 30 km øst for Møn – er et af de områder, som er udset til indvinding af sand og grus til anlæg og genopfyldning. Rapporten vurderer de miljømæssige konsekvenser af indvinding af 6 mio. kubikmeter sand i et område på 10 kvadratkilometer.

FEMA

 • Antal sider: 189
 • Størrelse: 23.2 MB
 • Sprog: Engelsk

Andre rapporter

Environmental Impact Assessment (EIA) of Sand Extraction at Rønne Banke

Der planlægges indvinding af 1 mio. kubikmeter materiale til tunnelelementproduktionen fra et område på 9 kvadratkilometer ved Rønne Banke ud for Bornholm i Østersøen. Rapporten vurderer de miljømæssige konsekvenser for det område, der kan blive berørt.

FEMA

 • Antal sider: 193
 • Størrelse: 17.7 MB
 • Sprog: Engelsk

Andre rapporter

Environmental Impact Assessment of a Bored Tunnel

Den borede tunnel er et tredje alternativ og afviger fra sænketunnelen og skråstagsbroen ved at medføre mindre sedimentspild og ingen barrierevirkninger på havområdet. På land er konsekvenserne de samme som for sænketunnelen. Den borede tunnel har et meget højt elektricitetsbehov under anlæggelsen, og håndtering af boreslam kan blive en udfordring.

COWI

 • Antal sider: 794
 • Størrelse: 35.5 MB
 • Sprog: Engelsk

Andre rapporter

Lolland Reclamation Lagoons, Flushing and Water Quality

Der vil blive etableret nye kystlandskaber med afgravet jord fra tunnel-renden. Rapporten vurderer de nye laguner, som vil blive etableret øst og vest for Rødbyhavn. Den analyserer vandkvaliteten, og om lagunerne udvikler sig som planlagt som rekreative og naturlige elementer.

FEMA/FEHY

 • Antal sider: 69
 • Størrelse: 1.6 MB
 • Sprog: Engelsk

Andre rapporter

Greenhouse Gas Emission Inventory

Rapporten sammenligner drivhusgasudledningen fra projektalternativerne med udledningen fra nulløsningen (fortsat færgedrift over Femern Bælt uden en fast forbindelse). Niveauet for den samlede udledning af drivhusgasser indikeres, og hovedkilden til drivhusgasudledning identificeres.

COWI

 • Antal sider: 59
 • Størrelse: 0.9 MB
 • Sprog: Engelsk

Andre rapporter

Marinearkæologisk forundersøgelse af produktionsområde til tunnelelementer samt geofysiske anomalier omkring tunneltracé

Rapporten behandler undersøgelser i de lavvandede områder, der påvirkes af produktionsstedet for tunnelelementerne. Den fokuserer på områder, der støder op til blottet moræneler ved Syltholm, som kunne have været attraktive bosættelsesområder i stenalderen.

 • Antal sider: 94
 • Størrelse: 5.3 MB
 • Sprog: Dansk

Andre rapporter

Marinarkæologisk forundersøgelse: Dykkerbesigtigelse af kystnære sonar-, magnetometer- og luftfotoanomalier i dansk farvand

Rapporten behandler anomalier i danske lavvandede områder ud fra luftfotos, dykkerundersøgelser og vurdering af geofysiske undersøgelser.

 • Antal sider: 37
 • Størrelse: 1.5 MB
 • Sprog: Dansk

Andre rapporter

Vandindvinding til Projektformål

Rapporten fremlægger de undersøgelser, der udgør grundlaget for grundvandsundersøgelser. Undersøgelserne omfatter opdatering af geologiske modeller og testpumpeundersøgelser. Derudover beskrives forholdene og indledende undersøgelser med den hydrologiske model. Rapporten indeholder desuden en Nature 2000-analyse og feltresultaterne for kortlægning af naturforhold (flora og fauna).

 • Antal sider: 776
 • Størrelse: 57.4 MB
 • Sprog: Dansk

Supplerende materiale

Supplerende materiale

Emissions for the ferry routes: 1) Rødby - Puttgarden, 2) Gedser - Rostock and 3) Trelleborg – Rostock

Denne rapport fra 2010 blev udfærdiget af Hans Otto Holmegaard Kristensen (skibsbygningsingenør og forskningsgruppeleder) og citeret i COWIs baggrundsrapport (2013): Fehmarnbelt Fixed Link, Greenhouse Gas Emission Inventory, s. 19

Hans Otto Holmegaard Kristensen

 • Antal sider: 9
 • Størrelse: 0.3 MB
 • Sprog: Engelsk

Supplerende materiale

Fixed Link across the Fehmarn Belt – Effect on Emissions to Air

Denne rapport fra 2005 blev udfærdiget af COWI citeret i COWIs baggrundsrapport (2013): Fehmarnbelt Fixed Link, Greenhouse Gas Emission Inventory, s. 18

Dansk Transportministeriet og Tysk Ministeriet for Transport, Byggeri og Bolig

 • Antal sider: 74
 • Størrelse: 0.6 MB
 • Sprog: Engelsk

Supplerende materiale

Risk of TBT pollution of new recreational lagoons

Denne rapport fra 2013 er udarbejdet af FEMA. Rapporten vurderer de potentielle virkninger af TBT-forurening i de planlagte kystlaguner som etableres til rekreative formål.

FEMA

 • Antal sider: 23
 • Størrelse: 1 MB
 • Sprog: Engelsk

Supplerende materiale

Third party review of Fehmarnbelt Fixed Link plausibility check report and suitability of baseline plus check data on marine birds and mammals

Dette 3. parts review fra 2016 blev udfærdiget af professor Robert W. Furness (MacArthur Green). På baggrund af det gennemførte plausibilitetsstudie vurderer rapporten, om data fra miljøkortlægningen fortsat er relevante og pålidelige.

FEIA

 • Antal sider: 29
 • Størrelse: 0,75 MB
 • Sprog: Engelsk

Supplerende materiale

Third party review on Underwater Noise – Harbour Porpoise

Dette 3. parts review fra 2016 blev udfærdiget af en international ekspertgruppe (IBL Umweltplanung (DE), Bureau Waardenburg bv (NL), WaterProof BV (NL) og CMACS (UK). Rapporten undersøger validiteten af miljøvurderingerne vedr. undervandsstøj og mulige virkninger på marsvin.

FEIA

 • Antal sider: 51
 • Størrelse: 0,8 MB
 • Sprog: Engelsk

Supplerende idéfase

Debatoplæg

Debatoplægget beskriver planerne om etablering af landopfyldninger ved henholdsvis Rødbyhavn og Puttgarden, placering af produktionsanlæg ved Rødbyhavn samt indvinding af råstoffer.

 • Antal sider: 12
 • Størrelse: 1 MB
 • Sprog: Dansk

Informationsmøde om Femern Bælt-projektet d. 12. oktober 2011

PowerPoint-præsentation, der blev anvendt i forbindelse med informationsmødes 12. oktober 2011.

 • Antal sider: 39
 • Størrelse: 5.4 MB
 • Sprog: Dansk

Høringssvar

Danske høringssvar til den supplerende idéfase.

 • Antal sider: 66
 • Størrelse: 10.42 MB
 • Sprog: Dansk

Høringsnotat

Notatet indeholder kommentarer til de danske høringssvar,
der gav anledning til bemærkninger.

 • Antal sider: 13
 • Størrelse: 0.16 MB
 • Sprog: Dansk

Idéfase/VVM-scoping

VVM Scoping-rapport

Scoping-rapporten beskriver rammerne for indhold og omfang af miljøundersøgelserne samt området for undersøgelserne i Danmark og Tyskland.

 • Antal sider: 183
 • Størrelse: 3.8 MB
 • Sprog: Dansk

VVM Scoping-rapport (Resumé)

Resumé af forslag til miljøundersøgelsesprogram for den faste forbindelse over Femern Bælt (kyst-kyst)

 • Antal sider: 11
 • Størrelse: 0.5 MB
 • Sprog: Tysk

Danske høringssvar

De danske høringssvar til Scoping-rapporten.

 • Antal sider: 34
 • Størrelse: 4.4 MB
 • Sprog: Engelsk

Høringsnotat

Notatet indeholder kommentarer til de danske høringssvar, der gav anledning til bemærkninger.

 • Antal sider: 18
 • Størrelse: 0.2 MB
 • Sprog: Dansk

Espoo-proces høringssvar

Høringssvar til Scoping-rapporten fra Tyskland, Norge og landene omkring Østersøen, som er hørt i overensstemmelse med Espoo-konventionen.

 • Antal sider: 63
 • Størrelse: 11 MB
 • Sprog: Dansk